Untitled Document
งานวัด รับจัดงานวัด รับจัดเครื่องเล่น สวนสนุก
 
 
  รายละเอียดของงาน  
     
 

วันที่จัดงาน 21 มกราคม 2554
ชื่องาน “COCKPIT OWN STORE NEW YEAR PARTY 2011”
สถานที่จัดงาน โรงแรมตะวันนา
ซุ้มเกมส์  ปาลูกโป่ง ปืนยาว(ตุ๊กตายิงตก) ปากระป๋อง
จำนวนคน 150 คน

 
 
 
 
ภาพบรรยากาศของงาน
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

  
 
Untitled Document
  Copyright @ 2008 SUANSANOOK EVENT SOLUTION Limited Partnership All right reserved  
  Contact 084-209-9954 , 02-148-5199 , facebook/Suanzanook.com รับจัดอีเว้นท์